Ing. Jan Lorenc

Externí manažer kvality 

Komplexní služby v oblasti managementu:

  • kvality
  • environmentu
  • bezpečnosti práce
  • bezpečnosti informací
  • ochrany osobních údajů
  • obnovy provozu

Jednoduchost a efektivita je klíčem k úspěchu!

Efektivita

Zaměřuji se na efektivitu procesů a činností...
...při zavádění, zlepšování a optimalizaci procesů a činností vždy hledám cestu jak minimalizovat neproduktivní činnosti (např. agendu) a maximalizovat přínos v podobě vyšší efektivity nebo úspory nákladů.

Zkušenosti jako základ úspěchu...
...díky zkušenostem získaným během pracovní kariéry umím navrhovat řešení, která přispívají ke zvyšování efektivity procesů a činností. 

Flexibilita

Individuální přístup k zákazníkům...
...rozsah poskytovaných služeb závisí na potřebách zákazníka. ​V průběhu spolupráce je možné rozsah služeb upravovat (rozšiřovat i zužovat) podle aktuálních potřeb a požadavků zákazníka.

Cena

Platíte jen za skutečně odvedenou práci...
...cena je stanovena paušální částkou za hodinu práce. Je možné dohodnout časový rámec, během kterého budou služby poskytovány.